รายละเอียดทักษะของอาชีพ “นักรบ”

สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการรู้ความสามารถทักษะของอาชีพ “นักรบ” ทางทีมงานได้รวบรวมไว้ให้ดูกันแบบครบถ้วนแล้วในคอนเทนนี้ พร้อมภาพประกอบตอนใช้สกิลให้ดูกันเห็นแบบชัดๆ อีกด้วย ส่วนจะมีทักษะอะไรบ้าง และแต่ละทักษะจะมีความสามารถอะไร ไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลยจ้า• เนื้อหา : รายละเอียดสกิลอาชีพนักรบ• เกม : อสุรา, วุ้นหน้าหนังสือ และอวตารสำหรับสกิลของอาชีพนักรบจะแบ่งทักษะออกเป็น 3 หมวดหมู่ ดังต่อไปนี้1. ทักษะการใช้อาวุธ : มีทักษะอยู่ในหมวดนี้ 3 ทักษะ2. ทักษะการใช้หมัดมวย : มีทักษะอยู่ในหมวดนี้ 4 ทักษะ3. ทักษะการป้องกัน : มีทักษะอยู่ในหมวดนี้ 5 ทักษะ 

• ทักษะการใช้อาวุธ •

 ความชำนาญอาวุธรูปแบบ : ติดตัวต้องการ : ต้องสวมใส่อาวุธ (ยกเว้นสนับมือ)ความสามารถ : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด• ทักษะเลเวล 1 – เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด 5%• ทักษะเลเวล 2 – เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด 10%• ทักษะเลเวล 3 – เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด 15%• ทักษะเลเวล 4 – เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด 20%• ทักษะเลเวล 5 – เพิ่มอัตราโจมตีต่ำสุดและสูงสุด 25%  ฟาดฟันรูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมายสถานะปกติ : ปกติต้องการ : MP 10 หน่วย และต้องการใส่อาวุธ (ยกเว้นสนับมือ)ความสามารถ• ทักษะเลเวล 1 – โจมตี 150%• ทักษะเลเวล 2 – โจมตี 175%• ทักษะเลเวล 3 – โจมตี 200%• ทักษะเลเวล 4 – โจมตี 225%• ทักษะเลเวล 5 – โจมตี 250%ระยะหลังใช้ : 2 วินาทีธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้  ซัดกวาดรูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้ต้องการ : ใช้ MP 15 และต้องสวมใส่อาวุธ (ยกเว้นสนับมือ)ระยะหลังใช้ : 3 วินาทีความสามารถ• ทักษะเลเวล 1 – โจมตี 140% รัศมี : 3×3 ช่อง• ทักษะเลเวล 2 – โจมตี 155% รัศมี : 3×3 ช่อง• ทักษะเลเวล 3 – โจมตี 170% รัศมี : 4×4 ช่อง• ทักษะเลเวล 4 – โจมตี 185% รัศมี : 4×4 ช่อง• ทักษะเลเวล 5 – โจมตี 200% รัศมี : 5×5 ช่องธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้ใช้ในการโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้ 

• ทักษะในการใช้หมัดมวย •

 ความชำนาญในการใช้หมัดรูปแบบ : ติดตัวต้องการ : ไม่สวมใส่อาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือความสามารถ : เพิ่มความแม่นยำ• ทักษะเลเวล 1 – เพิ่มแม่นยำ 7 หน่วย• ทักษะเลเวล 2 – เพิ่มแม่นยำ 14 หน่วย• ทักษะเลเวล 3 – เพิ่มแม่นยำ 21 หน่วย• ทักษะเลเวล 4 – เพิ่มแม่นยำ 28 หน่วย• ทักษะเลเวล 5 – เพิ่มแม่นยำ 35 หน่วย  เทคนิคต่อยต่อเนื่องรูปแบบ : ติดตัวต้องการ : มีโอกาสที่จะโจมตีซ้ำอีกรอบด้วยพลังโจมตี 80%ความสามารถ• ทักษะเลเวล 1 – โอกาส 5%• ทักษะเลเวล 2 – โอกาส 10%• ทักษะเลเวล 3 – โอกาส 15%• ทักษะเลเวล 4 – โอกาส 20%• ทักษะเลเวล 5 – โอกาส 25%  หมัดอสุราพัวพันรูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมายต้องการ : MP 10 หน่วย ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือความสามารถ : โจมตีเป้าหมาย 3 ครั้ง• ทักษะเลเวล 1 – โจมตี 40%• ทักษะเลเวล 2 – โจมตี 50%• ทักษะเลเวล 3 – โจมตี 60%• ทักษะเลเวล 4 – โจมตี 70%• ทักษะเลเวล 5 – โจมตี 80%ระยะหลังใช้ : 1 วินาทีธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้  หมัดอสุราทะลวงไส้รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมายต้องการ : MP 10 หน่วย ไม่สวมอาวุธหรือต้องใส่อาวุธประเภทสนับมือความสามารถ : โจมตีโดยไม่สนพลังป้องกัน• ทักษะเลเวล 1 – โจมตี 100%• ทักษะเลเวล 2 – โจมตี 120%• ทักษะเลเวล 3 – โจมตี 140%• ทักษะเลเวล 4 – โจมตี 160%• ทักษะเลเวล 5 – โจมตี 180%ระยะหลังใช้ : 3 วินาทีใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้ 

•ทักษะการป้องกัน •

 พลังชีวิตแห่งอสุรารูปแบบ : ติดตัวความสามารถ : เพิ่มขีดจำกัดของพลังชีวิต• ทักษะเลเวล 1 – เพิ่ม HP Max 200• ทักษะเลเวล 2 – เพิ่ม HP Max 400• ทักษะเลเวล 3 – เพิ่ม HP Max 600• ทักษะเลเวล 4 – เพิ่ม HP Max 800• ทักษะเลเวล 5 – เพิ่ม HP Max 1000  ความชำนาญป้องกันรูปแบบ : ติดตัวความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกัน• ทักษะเลเวล 1 – เพิ่มพลังป้องกัน 13• ทักษะเลเวล 2 – เพิ่มพลังป้องกัน 26• ทักษะเลเวล 3 – เพิ่มพลังป้องกัน 39• ทักษะเลเวล 4 – เพิ่มพลังป้องกัน 52• ทักษะเลเวล 5 – เพิ่มพลังป้องกัน 65  ตั้งท่าป้องกันรูปแบบ : เปิด/ปิดต้องการ : MP 20 (ระหว่างใช้งาน เสีย MP 5 หน่วยต่อวินาที)ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพให้สูงขึ้นแต่อัตรการโจมตีลดลง 25%ระยะหลังใช้ : 3 วินาที• ทักษะเลเวล 1 – เพิ่มพลังป้องกัน 0+2• ทักษะเลเวล 2 – เพิ่มพลังป้องกัน 0+4• ทักษะเลเวล 3 – เพิ่มพลังป้องกัน 0+6• ทักษะเลเวล 4 – เพิ่มพลังป้องกัน 0+8• ทักษะเลเวล 5 – เพิ่มพลังป้องกัน 0+10  ยั่วยุรูปแบบ : สาป 1 เป้าหมายระยะ : 12 ช่องต้องการ : ใช้ MP 15ความสามารถ : ลดอัตราโจมตีและอัตราโจมตีเวท (เรียก Monster เข้ามาหา)• ทักษะเลเวล 1 – ลดอัตราโจมตีและโจมตีเวทย์ 5% เป็นเวลา 10 นาที• ทักษะเลเวล 2 – ลดอัตราโจมตีและโจมตีเวทย์ 10% เป็นเวลา 14 นาที• ทักษะเลเวล 3 – ลดอัตราโจมตีและโจมตีเวทย์ 15% เป็นเวลา 18 นาที• ทักษะเลเวล 4 – ลดอัตราโจมตีและโจมตีเวทย์ 20% เป็นเวลา 22 นาที• ทักษะเลเวล 5 – ลดอัตราโจมตีและโจมตีเวทย์ 25% เป็นเวลา 26 นาทีระยะหลังใช้ : 25 วินาที ปลุกใจสู้รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมายระยะ : 12 ช่องระยะร่าย : 2 วินาทีต้องการ : ใช้ MP 20ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีและความต่อเนื่อง เป็นเวลา 5 นาที (ผลของบัพจะลดลงครึ่งหนึ่งเมืองใช้กับตัวเอง)• ทักษะเลเวล 1 – เพิ่มพลังโจมตี 3% เพิ่มความต่อเนื่อง 1• ทักษะเลเวล 2 – เพิ่มพลังโจมตี 6% เพิ่มความต่อเนื่อง 2• ทักษะเลเวล 3 – เพิ่มพลังโจมตี 9% เพิ่มความต่อเนื่อง 3• ทักษะเลเวล 4 – เพิ่มพลังโจมตี 12% เพิ่มความต่อเนื่อง 4• ทักษะเลเวล 5 – เพิ่มพลังโจมตี 15% เพิ่มความต่อเนื่อง 5Оформить и получить займ без отказа на http://rusbankinfo.ru с плохой кредитной историей. Получите займ онлайн 5000 рублей круглосуточно на карту.