แม่ไม้หมากฮอส : บทที่ 3 การสับราง

แม่ไม้หมากฮอส  :  บทที่ 3 การสับราง

ลักษณะ
การสับราง” เป็นแม่ไม้หมากฮอสซึ่งมีรูปแบบที่สามารถสังเกตและเข้าใจได้ง่าย แม้กระทั่งผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้แม่ไม้หมากฮอสก็ตาม การสับรางนับเป็นหัวข้อในลำดับต้นๆเมื่อมีการนำเสนอรูปแบบแม่ไม้หมากฮอสไทย

จุดสังเกต
จุดสังเกตุที่สำคัญของการสับรางก็คือ จะมีลักษณะการวางตำแหน่งเบี้ยแบบสามเส้า จุดประสงค์เพื่อทำลายจังหวะและสกัดการเข้าฮอสของฝ่ายตรงข้ามในจังหวะที่กำลังจะเข้าฮอส โดยการแลกกินเบี้ยเพื่อสร้างโอกาส
ให้อีกฝ่ายได้กินเบี้ยเข้าฮอส จบด้วยการที่ฮอสฝ่ายผู้เล่นกินฮอสของฝ่ายตรงข้าม

เพื่อความง่ายในการพิจารณา เราอาจแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การแลกเบี้ย เริ่มนับจังหวะที่มีการเดินเบี้ยเพื่อแลกกินและฝ่ายตรงข้ามได้กินเข้าฮอสไป
2. การแลกฮอส เริ่มจังหวะตั้งแต่ฝ่ายผู้เล่นกินเบี้ย จากนั้นฮอสของฝ่ายตรงข้ามกินเบี้ยฝ่ายผู้เล่นกลับคืน หลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามกินเข้าฮอสแล้วจะสิ้นสุดด้วยการที่ฮอสฝ่ายผู้เล่นกินเป็นจังหวะสุดท้าย แยกเป็น 2 กรณี คือ การสับรางในแนวเส้นมุมเดี่ยว และการสับรางในแนวเส้นมุมคู่

ส่วนประกอบ

ในการพิจารณาเลือกใช้แม่ไม้การสับรางนี้ ผู้เล่นจะต้องพิจารณาตำแหน่งหมากบนกระดาน สามารถแยกพิจารณาได้ดังนี้
1. เบี้ยฝ่ายผู้เล่น จำนวน 2 ตัว วางอยู่ในแถวที่ 1 ประกอบด้วย
•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นทางซ้าย วางอยู่ที่ตำแหน่งหมายเลข 30
•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นทางขวา วางอยู่ที่ตำแหน่งหมายเลข 32
2. เบี้ยฝ่ายผู้เล่นที่กำลังจะเข้าฮอส จำนวน 1 ตัว วางอยู่ในแถวที่ 7 แยกเป็น 2 กรณี
•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข 8 ในกรณีที่เป็นการสับรางในแนวเส้นมุมเดี่ยว หรือ
•  เบี้ยฝ่ายผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลข 5 หรือหมายเลข 6 ในกรณีที่เป็นการสับรางในแนวเส้นมุมคู่
3. เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามที่วางตำแหน่งค้ำเบี้ย 2 ตัวตามข้อที่ 1 ในรูปแบบสามเส้า จำนวน 1 ตัว  วางอยู่ที่ตำแหน่งหมายเลข 23
4. เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามกำลังจะเข้าฮอส จำนวน 1 ตัว วางอยู่ในแถวที่ 3 แยกเป็น 2 กรณี
•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในตำแหน่งหมายเลข 22 ในกรณีที่เป็นการสับรางในแนวเส้นมุมเดี่ยว หรือ
•  เบี้ยของฝ่ายตรงข้ามในตำแหน่งหมายเลข 24 ในกรณีที่เป็นการสับรางในแนวเส้นมุมคู่

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

001 ตัวอย่างที่ 1

จากตัวอย่างที่ 1 มีวิธีการ ดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)

ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย
1.                       8 – 4                       22 – 26
2.                     32 – 27                    23 x 32
3.                     30 x 23                   32 x 18
4.                     4 x 22
หมากคว่ำชนะ  

จากตัวอย่างที่ 1 จะสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการสับรางในแนวมุมเดี่ยว

002 ตัวอย่างที่ 2

จากตัวอย่างที่ 2 มีวิธีการ ดังนี้ (หมากคว่ำเป็นฝ่ายเดินก่อน)

ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย

1.                       6 – 1                       24 – 27
2.                     30 – 26                   23 x 30
3.                     32 x 23                   30 x 19
4.                     1 x 24
หมากคว่ำชนะ  

จากตัวอย่างที่ 2 จะสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการสับรางในแนวมุมคู่

ข้อควรระวัง
ในการประยุกต์ใช้งานจริง อาจจะมีตำแหน่งเบี้ยบนกระดานอื่นๆอยู่ด้วย จำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ล่วงหน้า ดังนี้
1. เมื่อทำการสับรางแล้ว เบี้ยในตำแหน่งอื่นของฝ่ายตรงข้ามมีอานุภาพลดลงหรือไม่ หรือเมื่อทำการสับรางแล้ว ฝ่ายตรงข้ามสามารถเข้าฮอสได้สะดวกกว่าเดิม เช่นนี้ต้องหาวิธีอื่น ไม่ควรทำการสับราง
2. เมื่อสิ้นสุดการสับราง ฮอสของฝ่ายผู้เล่นสามารถอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ จะถูกกินหรือถูกแลกฮอสหรือไม่
3. เมื่อผู้เล่นมีโอกาสที่จะเข้าตำแหน่งที่ถูกการสับรางโดยฝ่ายตรงข้าม ให้พิจารณาหาหนทางในการหลีกเลี่ยง ยิ่งสามารถพิจารณาได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับรูปเกมได้มากเท่านั้น

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

003 ตัวอย่างที่ 3

จากตัวอย่างที่ 3 หากเราทำการสับราง จะเกิดผลดังนี้ (หมากดำเป็นฝ่ายเดินก่อน)

ก้าวที่               คว่ำ                      หงาย
1.                        5 – 1                        24 – 27
2.                     30 – 26                      23 x 30
3.                     32 x 23                     30 x 19
4.                      1 x 24                      20 x 27
หมากหงายชนะ  

จากตัวอย่างที่ 3 จะเห็นว่าไม่สามารถสับรางได้

ผลต่อเกม
ระดับ 2 – 5 ดาว

โดยปกติแล้วการสับรางนั้นจะเกิดในช่วงกลางกระดาน และมีโอกาสน้อยมากที่จะเกิดในการแข่งขัน เนื่องจากคู่แข่งมักจะมีฝีมือสูสีไม่ห่างกันมาก

พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

004 ตัวอย่างที่ 4

จากตัวอย่างที่ 4 มีวิธีการ ฝ่ายใดเดินก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ ดังนี้

กรณีหมากดำเป็นฝ่ายเดินก่อน

ก้าวที่               คว่ำ                    หงาย
1.                       9 – 6                    24 – 27
2.                    30 – 26                  23 x 30
3.                   32 x 23                  30 x 19
4.                      6 – 2                     19 x 6
5.                      2 x 9       
หมากดำชนะ

กรณีหมากหงายเป็นฝ่ายเดินก่อน

ก้าวที่               คว่ำ                    หงาย

1.                                                    24 – 27
2.                     9 – 6                         3 – 7
3.                   10 x 3                      1 x 10
4.                   3 x 14                      27 – 31
5.                 14 x 27                    31 x 24   
หมากขาวชนะ           

ผ่านไปอีก 1 บทกับแม่ไม้หมากฮอส เพื่อนที่อ่านแล้วเป็นยังไงมีความคิดเห็นอย่างไร สามารถแลกเปลี่ยนโดยการคอมเมนท์ได้ที่โพสต์เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมสุชาติขอตัวไปซ้อมก่อนนะครับ เพื่อนๆ ที่วินรอแล้วครับ สวัสดีครับบบ

 

อ่านบทความ

บทที่ 1 : ส่วนประกอบของกระดาน คลิก
บทที่ 2 : การทิ้งร่ม คลิก


* อยากเล่นใช่ไหม? รออะไรละ โหลดสิ ! ! **

Website : http://thaicheckers.gameindy.com/

dsadsaddsadsadsa