พื้นฐานก่อนเรียนรู้ “แม่ไม้หมากฮอส” บทที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆของกระดาน

board
เลขกระดานของหมากฮอสไทย


ลักษณะกระดานหมากฮอสไทย

1. ขนาดช่องกระดาน ช่องกระดานหมากฮอสไทยเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 8 x 8 ช่อง ขนาดช่องมาตรฐานที่เหมาะสมประมาณ 4-4.5 ตารางเซนติเมตร โดยกำหนดให้พื้นตารางสีทึบกว่าเป็นช่องตาเดิน มีจำนวน 32 ช่อง
2. ตัวเบี้ยทรงกลมแบน โดยขนาดที่เหมาะสมควรจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าช่องตารางประมาณ 0.8 เซนติเมตร ประกอบด้วยเบี้ยฝ่ายผู้เล่น จำนวน 8 ตัว และเบี้ยฝ่ายตรงข้าม จำนวน 8 ตัว วางอยู่ใน 2 แถวแรกของแต่ละฝ่าย
3. สีของเบี้ย กำหนดให้เบี้ยของทั้ง 2 ฝ่ายมีสีแตกต่างกัน โดยนิยมให้เบี้ยที่มีสีเข้มกว่าเป็นฝ่ายเดินก่อน
4. การนับแถว กำหนดให้แถวที่ใกล้ผู้เล่นที่สุดเป็นแถวที่ 1 จนถึงแถวที่ 8 ที่อยู่ด้านนอกสุด มีจำนวน 4 ช่องตาเดินเท่ากันทุกแถว
5. เลขกระดาน กำหนดให้เลขกระดานหมากฮอสไทยเริ่มต้นนับ 1-32 จากด้านซ้ายไปด้านขวา และจากด้านบนลงมาด้านล่าง โดยฝั่งที่มีเลขกระดานมากจะเป็นฝ่ายเดินก่อน

ส่วนประกอบต่างๆของกระดานหมากฮอสไทย

ตำแหน่งมุมคู่
– หมายเลข 28 และ 32 (หรือหมายเลข 1 และ 5 ของฝ่ายตรงข้าม) จะอยู่ทางด้านมุมล่างขวาของกระดาน

ตำแหน่งมุมเดี่ยวหรือมุมอับ
– หมายเลข 29 (หรือหมายเลข 4 ของฝ่ายตรงข้าม) จะอยู่ทางด้านมุมล่างซ้ายของกระดาน

ตำแหน่งกลางกระดาน
– หมายเลข 18 และ 19 (หรือหมายเลข 15 และ 14 ของฝ่ายตรงข้าม) จะอยู่ในกลางกระดานในแถวที่ 4 เมื่อนับจากฝั่งผู้เล่น

ตำแหน่งตาร่ม
– หมายเลข 12 (หรือหมายเลข 21 ของฝ่ายตรงข้าม) จะอยู่ช่องซ้ายสุดในแถวที่ 3 เมื่อนับจากฝั่งผู้เล่น

ตำแหน่งวางร่ม
– หมายเลข 30 (หรือหมายเลข 3 ของฝ่ายตรงข้าม) จะอยู่ช่องที่ 2 ในแถวที่ 1 เมื่อนับจากฝั่งผู้เล่น

ตำแหน่งตาโจร
– หมายเลข 13 (หรือหมายเลข 20 ของฝ่ายตรงข้าม) จะอยู่ช่องซ้ายสุดในแถวที่ 5 เมื่อนับจากฝั่งผู้เล่น

แนวเส้นมุมคู่
– แนวเส้นหมายเลข 1-28-32-5

แนวเส้นมุมเดี่ยวหรือเส้นกลางกระดาน
– แนวเส้นหมายเลข 4-29

อ่านบทความ

บทที่ 2 : การทิ้งร่ม  คลิก


* อยากเล่นใช่ไหม? รออะไรละ โหลดสิ ! ! **

Website : http://thaicheckers.gameindy.com/

dsadsaddsadsadsa