โควต้าผู้มีความสามารถทางกีฬาหมากกระดาน

สำหรับหมากกระดานนับเป็นกีฬาประเภทหนึ่ง ที่สามารถนำผลงานการแข่งขันระดับประเทศประกอบผลการเรียนเพื่อพิจารณาเข้าศึกษาต่อ เดือนกันยายนนี้ ถือเป็นเดือนแรกสำหรับการเริ่มรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบัน
อุดมศึกษา สมาชิกกลุ่มท่านใดที่มีบุตรหลานและต้องการให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ควรที่จะมีการวางแผน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-5 ปี ทำการส่งบุตรหลานของท่านเข้าแข่งขันในรายการหมากฮอสระดับประเทศรายการต่างๆ โดยสถาบันจะพิจารณาผลงานระดับแข่งขัน 3 ปีย้อนหลังประกอบผลการศึกษา

สำหรับเยาวชน จะมีรายการระดับประเทศอยู่ 2 รายการ คือ

1. การแข่งขันกีฬานักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคประมาณเดือนตุลาคม รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศเดือนมกราคม
2. การแข่งขันหมากฮอส รายการกฟภ.โอเพ่น ประมาณเดือน สิงหาคม – กันยายน ของทุกปี

สำหรับสถาบันที่ให้โควต้า สำหรับผู้มีความสามารถทางกีฬาหมากกระดาน มีดังนี้

ที่ประกาศออกมาแล้ว

จุฬาฯ 1-15 ก.ย. 2558
ม.ทักษิณ 1 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2558
ม. บูรพา 1 กันยายน – 16 ตุลาคม 2558
ม.วลัยลักษณ์ 19 สิงหาคม – 24 กันยายน 2558 / 30 กันยายน – 1 ธันวาคม 2558
ม.อุบลราชธานี 1 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2558

ที่คาดว่าจะประกาศเพิ่มเติม

สจล. ประมาณเดือนตุลาคม
มทส. ประมาณเดือนตุลาคม – ธันวาคม
ม.เชียงใหม่ ประมาณเดือนพฤศจิกายน
มทร.สุวรรณภูมิ ประมาณเดือนตุลาคม – ธันวาคม
มทร.ธัญบุรี ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
ม.สงขลานครินทร์ ประมาณเดือนธันวาคม
ม.เกษตร ประมาณเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ปีถัดไป
ม.ขอนแก่น ประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน

สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครจากสถาบันต่างๆได้ที่ : กดอ่านที่นี่