ประกาศ : ปรับปรุงความสามารถทักษะระดับ 2 ของแต่ละอาชีพ ! (ไฟเตอร์)

สวัสดีเพื่อนๆ ชาวอสุรา วันนี้จะมาพูดถึงการปรับปรุงความสามารถทักษะระดับสองของอาชีพในสายไฟเตอร์ทั้งหมด  ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้าาา

เบอร์เซอร์เกอร์

1. เพิ่มความสามารถของสกิล “ความชำนาญการใช้อาวุธหนัก” ทุกครั้งที่โจมตีมีโอกาส 20% ที่เป้าหมายจะติดสถานะมึน 2 วินาที

2. ปรับปรุงทักษะ “คลุ้มคลั่ง” ให้ใช้สกิลของเบอร์เซอร์เกอร์ และไฟเตอร์ได้ทุกสกิลไม่จำกัด เพิ่มแม่นยำ 20/40/60/80/100  จากเดิม 10/20/30/40/50 และอัตราการลด HPMax 30/25/20/15/10% จากเดิม 70/60/50/40/30% และเพิ่มพลังโจมตี 5/10/15/20/25% ถ้าใส่แค่เกราะนักรบหายนะจะลด HPMax จาก 60/50/40/30/20% เป็น 25/20/15/10/5% ถ้าใส่ครบเซตหายนะ จะลด HPMax จาก 50/40/30/20/10% เป็น 20/15/10/5/0%

3. ปรับให้ทักษะทลายภูผา และหลั่งเลือดสังหาร ให้ใช้ได้กับอาวุธ ขวานไหญ่,ขวานเล็ก และดาบใหญ่

4. แก้ไขให้หลั่งเลือดสังหารปรับ % การเสีย HP จากการใช้สกิล จาก 15/13/11/8/5% เป็น 25/20/15/10/5% และสร้างความเสียหายม่วงเพิ่มเติม 10% ของ HP Max

5. ทักษะสะสมพลังแก้ไขการสะสมพลังจะสะสมได้ 5 ครั้งทุกระดับ โดยทุกครั้งในแต่ละระดับจะเพิ่มพลังโจมตี 4/8/12/16/20% และระยะเวลาสะสมจะอยู่ได้ 10 วินาที (เริ่มจับเวลาใหม่ทุกครั้งถ้ากดสะสมเรื่อยๆ) บัพสะสมจะหายไปเมื่อโจมตีครบ 5 ครั้ง หรือหมดเวลา

6. ชำนาญคลั่งเปลี่ยนความสามารถเป็น เมื่ออยู่ในสถานะคลุ้มคลั่งจะ เพิ่มอัตราโปะเชะขณะโจมตี 7/14/21/28/35%

7.กระหายเลือด เปลี่ยนความสามารถเป็นทุก ๆ 45/37/30/22/15% ของเลือดศัตรูทุกคนที่หายไปในระยะ 30*30 ช่องจะเพิ่มหลังโจมตีให้เบอเซอเกอร์ 3/6/9/12/15% โดยจะเพิ่มได้ไม่เกิน 200%

8. เสริมกล้ามเนื้อ  จาก เพิ่ม HP 100 ทุกระดับ เป็น 300 ทุกระดับ

9. เกราะเนื้อ เพิ่ม HP max จากเดิม 500 หน่วยเป็น 1000 หน่วย เพิ่ม  HPmax 30 ต่อ 1 Str  เป็น  50ต่อ 1 Str เพิ่ม HP max 30 ต่อ 1 Str เป็น   50 ต่อ 1 Str

10. บ้าเลือด ปรับแก้เป็น เมื่อ HP ต่ำกว่า 75% จะเริ่มเพิ่มอัตราโจมตีและจะเพิ่มสูงสุดเมื่อ ต่ำกว่า25% และจะเริ่มเพิ่มอัตราโปะเชะขณะโจมตีจาก 1/2/3/4/5 เป็น 2/4/6/8/10% เมื่อ HP ต่ำกว่า 50%

11. สลายพลัง เพิ่มอัตราการลดพลังโจมตีต่ำสุด-สูงสุดของเป้าหมาย เมื่อถูกเป้าหมายโจมตีทุกครั้งจากเดิม 1/1/2/2/3 เป็น 1/2/3/4/5% ปรับจำนวน Stack จำนวนครั้งของการสะสมการลดความสามารถเป้าหมายจากเดิม 10/10/11/11/12 เป็น 7/9/11/13/15 ครั้ง ปรับระยะเวลาติดสถานะ จากเดิม 11/12/13/14/15 เป็น 7/9/11/13/15 วินาที

12. ยืนหยัด ลดระยะหลังใช้ เหลือ 2 นาทีจากเดิม 3 นาที

13. โจมตีแผลเก่า เพิ่มความแรงโจมตีสะสมทุกๆครั้งให้ความเสียหายแบบกายภาพ จากเดิม 2/4/6/8/10 เป็น 5/10/15/20/25%

14. ทำลายความแกร่ง ปรับเพิ่มการลดพลังป้องกันหลังจากเดิม 2/4/6/8/10 เป็น 4/8/12/16/20%

15. ตัดกำลัง ปรับเพิ่มการลดพลังโจมตีกายภาพ+เวทมนจากเดิม 30/60/90/120/150 หน่วย เป็น 100/200/300/400/500 หน่วย

16. เปิดใช้ขวานคลั่ง คลุ้มคลั่งพร้อมกันได้

17. ปรับให้เมื่ออยู่ในสถานะขวานคลั่งจะใช้สกิลได้ทุกสกิล และสถานะคลั่งเตมที่ จะใช้สกิลโจมตี(ที่ไม่ติดสถานะมึน)เพิ่มได้บางสกิล ปรับให้้ใช้สกิลต่อไปนี้ได้ขณะ คลั่งเตมที่   1.ฟาดดาบ 2.สับเตมแรง 3กระหายเลือด 4ชำนาญคลั่ง 5.สะสมพลัง 6.หลั่งเลือดสังหาร 7.กระแทกขวาน

พาลาดิน

ทักษะ : ศรัทธา
ของเก่า : เพิ่ม HPMAX 100-1,000 MPMAX 10-100
ปรับปรุง : เพิ่ม HPMAX 250/500/750/1000/1250/1500/1750/2000/2250/ 2500 MPMAX 150/300/450/600/750/900/1050/1200/1350/1500 และเพิ่มการฟื้นฟู HP MP เป็น% 3.5, 7, 10.5, 14, 17.5, 21, 24.5, 28, 31.5, 35%

ทักษะ : โล่กระแทก
ของเก่า : ทำให้เป้าหมายมึน 2/3/4/5/6 วินาที ระยะหลังใช้ 15 วิ คิดต้านทาน พลังโจมตี 50%
ปรับปรุง : ลดระยะหลังใช้เหลือ 10 วินาที และทำให้เป้าหมายมึน เป็น 1/2/3/4/5 วินาที และเพิ่มพลังโจมตีจาก 50% เป็น 150% เพิ่มการใช้ MP จาก 25 เป็น 200

ทักษะ : กายาเหล็กไหล
ของเก่า : เพิ่มป้องกันหน้า 50-150 กันหลัง 4 – 20 แต่ลดอัตราโจมตี 30%
ปรับปรุง : ลดอัตราโจมตีเหลือ 20%

ทักษะ : พิทักร่างแห่งลูซิส
ของเก่า : อมตะ 15 วินาทีเหมือนกายทิพ ระยะหลังใช้ 5 นาที
ปรับปรุง : ลดระยะหลังใช้จาก 5 นาทีเหลือ 60 วินาที และลดระยะแสดงผลจาก 15 วินาทีเหลือ 10 วินาที

ทักษะ : ฟื้นฟู
ของเก่า : ฟื้นฟู 100/200/300/400/500 และเพิ่มตามพลังเวทผู้ใช้ หากเป้าหมายเปนผีดิบจะเปนการโจมตีด้วยเวทศักสิทธิ์แทน 100/200/300/400/500% ใช้ MP เพิ่มขึ้นจาก 5/8/11/14/17
ปรับปรุง : เปลี่ยนรูปแบบการฟื้นฟู เป็นใช้ % HPMAX ของเป้าหมาย 4/8/12/16/20% ใช้ MP 20 ทุกระดับ มีระยะหลังใช้ 5 วินาที

ทักษะ : พรแห่งลูซิส
ของเก่า : ระยะร่าย 5-10 วิ คูลดาว 3 นาที
ปรับปรุง : ลดระยะร่ายเหลือ 1.5-3.5 วินาที และ คูลดาวเหลือ 20 วิ

ทักษะ : ชำนาญกระบี่
ของเก่า : เพิ่มโจมตี 2/4/6/8/10% ต่อเนื่อง 8/16/24/32/40 หน่วย แม่นยำ 15/30/45/60/75
ปรับปรุง : เพิ่มโจมตี 6/12/18/24/30 % ต่อเนื่อง 10/20/30/40/50

ทักษะ : แทงประกายแสง
ของเก่า : โจมตีระยะไกล สกัดการร่ายทักษะของเป้าหมายพลังโจมตี 70-150% เพิ่มแม่นขณะใช้ 25-125
ปรับปรุง : พลังโจมตี 50/100/150/200/250%

ทักษะ : เจ็ดเทพลงทันฑ์
ของเก่า : โจมตี7ครั้ง ด้วยพลังโจมตี 70/80/90/100/110% ระยะหลังใช้ 1 นาที
ปรับปรุง : พลังโจมตี 40/80/120/160/200% ระยะหลังใช้ 10 วินาที

ทักษะ : แทงทะลวงเกราะ
ของเก่า : โจมตีไม่คิดเกราะ พลังโจมตี 100/150/200/250/300%
ปรับปรุง : พลังโจมตี 100/175/250/325/400%

ทักษะ : ตวัดหอกทำลายล้าง
ของเก่า : พลังโจมตี 100/150/200/250/300%
ปรับปรุง : พลังโจมตีี 100/175/250/325/400%

ทักษะ : หอกกางเขนศักสิทธิ์
ของเก่า : โจมตี 300-700% ลดพลังโจมตีลงครึ่งหนึ่งทุกครั้ง ที่ตีเป้าเดิม
ปรับปรุง : ไม่ลดพลังโจมตีอีกต่อไปถ้าใช้สกิลใส่เป้าหมายเดิม

 

เบลดมาสเตอร์

ทักษะ : เส้นทางจอมดาบ
ของเก่า : เพิ่มต้านมึน ห้ามเดิน ช้า โจมตี 5-50% แม่นยำ 1-10 หน่วย
ปรับปรุง : แม่นยำ 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 หน่วย

ทักษะ : เร่งกำลังจู่โจม
ของเก่า : เพิ่มโจมตีต่ำสุด 6-30% ความเร็วการเดิน 1-2 หน่วย และเพิ่มพลังโจมตี 0.4 * Level ตัวละคร
ปรับปรุง : เพิ่มโจมตีต่ำสุด 10/20/30/40/50% ความเร็วการเดิน 1/2/3/4/5 หน่วย เพิ่มพลังโจมตี 3 * Level ของตัวละคร

ทักษะ : ผ่าสามภิภพ
ของเก่า : โจมตีครั้งแรก 70-150% ครั้งสอง 80-200% ครั้งสาม 90-250% ระยะหลังใช้ 20 วินาที
ปรับปรุง : โจมตีครั้งแรก 100%/125%/150%/175%/200% ครั้งที่สอง 150/175/200/225/250 ครั้งที่สาม 200/225/250/275/300 ระยะหลังใช้ 10วินาที

ทักษะ : ชำนาญดาบใหญ่
ของเก่า : เพิ่มอัตราโจมตีต่ำ+สูง 1-10% พลังโจมตี 1-10 หน่วย ยกดาบป้องกัน 1-6%
ปรับปรุง : พลังโจมตีต่ำสุดสูงสุด 2/4/6/8/10/12/14/16/18/20% พลังโจมตี 20/40/60/80/100/120/140/160/180/200 หน่วย ยกดาบป้องกัน 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10%

ทักษะ : เร่งจิตจูโจม
ของเก่า : จะได้พลังโจมตี จากค่า แม่นยำหารด้วย 30/25/20/15/10
ปรับปรุง : จะได้พลังโจมตี จากค่า แม่นยำหารด้วย 10/8/6/4/2

ทักษะ : ตวัดดาบทำลาย
ของเก่า : โจมตี 80-400% โจมตีบนพื้นที่ 8×8 ช่อง
ปรับปรุง : โจมตี 100/200/300/400/500 % โจมตีบนพื้นที่ 10*10 ช่อง

ทักษะ : ดาบพิโรธ
ของเก่า : โจมตี 150-500%
ปรับปรุง : โจมตี 200/325/450/575/700%

ทักษะ : ดาบผ่าอากาศ
ของเก่า : โจมตี 40-200% ระยะ 7-16 ช่อง
ปรับปรุง : โจมตี 100/150/200/250/300% ระยะ 6/12/18/24/30 ช่อง