ประกาศ : ปรับปรุงความสามารถทักษะระดับ 2 ของแต่ละอาชีพ ! (เรนเจอร์)

เพื่อนๆ ที่ชมไปแล้วกับการปรับปรุงความสามารถของสายไฟเตอร์และสายแคสเตอร์   ก็พลาดไม่ได้เลยกับสายอาชีพเรนเจอร์  ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยยยย   ว่าจะโหดขึ้นสักเท่าไหร่ !

แอสแซสซิน

ทักษะ : พุ่งแทง
ของเก่า : โจมตี 120/140/160/180/200/220/240/260/280/300% ระยะหลังใช้ 20/19/18/17/16/14/12/10/7/4
ปรับปรุง : โจมตี 130/160/190/220/250/280/310/340/370/400% ระยะหลังใช้เหลือ 4 วินาทีทุกระดับ

ทักษะ : หมื่นมีดทิ่มแทง
ของเก่า : โจมตี 200/210/220/230/240/250/260/270/285/300% และลดลง 39-30% ต่อที
ปรับปรุง : โจมตี 130/160/190/220/250/280/310/340/370/400% ลดลง 15% ต่อที ทุกระดับ

ทักษะ : พลิ้วไหวไร้ลักษณ์
ของเก่า : เพิ่มหลบ 5-25 เพิ่มหลบไร้ลัก 2-10%
ปรับปรุง : เพิ่มหลบ 15/30/45/60/75

ทักษะ : พรางตัว
ของเก่า : ความเร็วการเดิน -6/-3/0/+2/+4 พรางตัวได้ 30 วิ ระยะหลังใช้ 1 นาที
ปรับปรุง : พรางตัวได้ 4/5.5/7/8.5/10 วินาที ระยะหลังใช้ 20 วินาที

ทักษะ : แทงข้างหลัง
ของเก่า : เพิ่มพลังโจมตี 100-200% และลด HPmax เป้าหมาย 1-3%
ปรับปรุง : เพิ่มพลังโจมตี 100/150/200/250/300% ลด HPmax เป้าหมาย 2/4/6/8/10%

ทักษะ : เคลื่อบด้วยพิษ
ของเก่า : ระยะหลังใช้ 2 นาที
ปรับปรุง : ระยะหลังใช้ เหลือ 20 วินาที

ทักษะ : โป๊ะเช๊ะขั้นสูง
ของเก่า : เพิ่มแรงโปะ 25/50/75/100/125
ปรับปรุง : เพิ่มแรงโปะ 40/80/120/160/200%

ชาร์ปชูตเตอร์

ทักษะ : เล็งสกัดการเคลื่อนไหว
ของเก่า : โจมตี 10/20/30/40/50% ลดความเร็วการเดิน 6/7/8/9/10 หน่วย
ปรับปรุง : โจมตี 20/40/60/80/100% ลดความเร็วการเดิน 5/8/11/14/17 หน่วย ลดระยะหลังใช้เหลือ 10 จาก 15 วินาที

ทักษะ : เพิ่มความเร็วในการยิง
ของเก่า : เพิ่มต่อเนื่อง 0.16/0.32/0.48/0.64/0.8 ต่อ 1Agi ลดโจมตี 4/8/12/16/20 ต่อ 10 Str
ปรับปรุง : เพิ่มต่อเนื่อง 0.2/0.4/0.6/0.8/1 ต่อ 1 Agi และไม่ลดโจมตีอีกต่อไป

ทักษะ : เพิมความแรงในการยิง
ของเก่า : เพิ่มโจมตี 4/8/12/16/20 ต่อ10Str ลดต่อเนื่อง 0.16/0.32/0.48/0.64/0.8 ต่อ 1Agi
ปรับปรุง : เพิ่มโจมตี 4/8/12/16/20 ต่อ 9 Str จาก 10 Str แทน และไม่ลดความต่อเนื่องอีกต่อไป

ทักษะ : นัยตาเหยี่ยว
ของเก่า : เพิ่มแม่นยำ 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 และเพิ่มระยะโจมตี 1 ช่อง ต่อ 36-9 Str
ปรับปรุง : เพิ่มแม่นยำ 10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 และเพิ่มระยะโจมตี 1 ช่องต่อ 15/14/13/12/11/10/9/8/7/6 Str

ทักษะ : เล็งสกัดการโจมตี
ของเก่า : ระยะหลังใช้ 15 วินาที
ปรับปรุง : ลดระยะหลังใช้เหลือ 10

ทักษะ : เล็งเปิดเกราะ
ของเก่า : ระยะหลังใช้ 15 วินาที
ปรับปรุง : ลดระยะหลังใช้เหลือ 10

ทักษะ : ก้าวพริบตา
ของเก่า : ระยะก้าว 16/19/22/25/28 ช่อง ระยะหลังใช 50/40/30/20/10
ปรับปรุง : ระยะหลังใช้ลดเหลือ 10/8.5/7/5.5/4 วินาที (สตอร์มวอคเกอร์ จะลดระยะหลัง 0.4 วินาที ต่อระดับทักษะศรสายฟ้าฟาด โดยไม่ต้องมีบัฟศรสายฟ้าฟาด)

ทักษะ : ศรวายุ
ของเก่า : โจมตี 150% และเพิ่มครั้งละ 50% สะสมได้ 2/3/4/6/8 ครั้ง
ปรับปรุง : โจมตี 200% เพิ่มครั้งละ 100% สะสมได้ 4/7/10/13/16 ครั้ง

ทักษะ : ศรรัศมีตะวัน
ของเก่า : โจมตีเป้าหมายและรอบเป้าหมาย 250/300/350/400/450 รัศมี 3*3 ช่อง ระยะหลังใช้ 5 วินาที
ปรับปรุง : โจมตี 500%ทุกระดับ รัศมี 2/3/4/5/6ช่อง ระยะหลังใช้เป็น 5/4.5/4/3.5/3 วินาที

ทักษะ : ศรกัมปนาท
ของเก่า : โจมตีไม่คิดป้องกัน 400/550/700/850/1000% ระยะร่าย 2-5 วิ ระยะหลังใช้ 15 วินาที
ปรับปรุง : ระยะร่าย 2-3 วินาที ระยะหลังใช้เหลือ 10 วินาที

ทักษะ : ความชำนาญเล็งธนู
ของเก่า : เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50 หน่วย
ปรับปรุง : เปลี่ยนไปเพิ่มเป็นอัตราโจมตีต่ำสุด 5/10/15/20/25/30/35/40/45/50% แทน

ทักษะ : เล็งยิงจุดตาย
ของเก่า : โจมตี 200/300/400/500/600 % เพิ่มแม่นขณะไช้ 50/100/150/200/250 ระยะหลังใช้ 15 วินาที
ปรับปรุง : โจมตี 200/325/450/575/700% และเพิ่มความแรงเป็น 2 เท่า หากเป้าหมายติดสถานะถูกยิงเปิดเกราะ ระยะหลังใช้ 10 วินาที

เทรเชอร์ฮันเตอร์

ทักษะ : ชำนาญแส้
ของเก่า : เพิ่มโจมตีสูงสุด 2/4/6/8/10% มีโอกาสโจมตีรอบเป้าหมาย 2/4/6/8/10%
ปรับปรุง : เพิ่มโจมตีสูงสุด 8/16/24/32/40% มีโอกาสโจมตีรอบเป้าหมาย 7/14/21/28/35% เพิ่มระยะโจมตี 1/2/3/4/5 ช่อง

ทักษะ : พันธนาการ
ของเก่า : โจมตี 20/30/40/50/60% นาน 5/7/9/11/13 วินาที ระยะหลังใช้ 30 วิ
ปรับปรุง : ระยะหลังใช้ 25 วินาที จาก 30 วินาที

ทักษะ : แส้จู่โจม
ของเก่า : พลังโจมตี 150/200/250/300/350%
ปรับปรุง : พลังโจมตี 140/280/420/560/700%

ทักษะ : พายุแส้
ของเก่า : โจมตี 150% 4-15ครั้ง ระยะหลังใช้ 1 นาที
ปรับปรุง : โจมตี 300% และสามารถเดินหรือใช้ทักษะอื่นขณะใช้ทักษะนี้ได้ ระยะหลังใช้ 25 วินาที

ทักษะ : ชำนาญปืนสั้น
ของเก่า : เพิ่มแม่น 10/20/30/40/50 เพิ่มระยะ 1/2/3/4/5 ช่อง
ปรับปรุง : เพิ่มพลังโจมตีต่ำสุด 10-50%

ทักษะ : เล็งยิงประณีต
ของเก่า : โจมตี150-300% แม่นขณะใช้ 25-125 อัตราโปะขณะไช้ 5-25% ระยะร่าย 1-3 วิ ระยะหลังใช้ 15วิ
ปรับปรุง : โจมตี 200/400/600/800/1000% ระยะร่าย 0.1-1 วินาที ระยะหลังใช้ 10 วิ

ทักษะ : เล็งยิงหมดแม๊ก
ของเก่า : พลังโจมตี 100/110/120/130/140% ดีเลต้องบรรจุกระสุนหลังใช้ 7/6/5/4/3 วิ ระยะหลังใช้ 30 วินาที
ปรับปรุง : พลังโจมตี 130/160/190/220/250% ไม่มีดีเลบรรจุกระสุนอีกต่อไป ระยะหลังใช้ 10 วินาที

ทักษะ : เผยจุดอ่อน
ของเก่า : ระยะ8ช่อง ระยะหลังใช้ 20 วินาที
ปรับปรุง : ระยะเพิ่มเป็น 30 ช่อง และ ลดระยะร่ายเหลือ 0.5 วินาที ลดระยะหลังใช้เหลือ 1 วินาที

ทักษะ : สะบั้นจุดอ่อน
ของเก่า : ระยะหลังใช้ 1 นาที
ปรับปรุง : ระยะหลังใช้เหลือ 1 วินาที

ทักษะ : กลมกลืนธรรมชาติ
ของเก่า : พรางตัว 5 วินาที ดีเล 8 วินาที หน่วง 6/6/5/4/3 เพิ่มเดินเรว 0/1/2/3/4
ปรับปรุง : พรางตัว 30 วิ ดีเล 47/44/41/38/35วิ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า