King of Asura Online การแข่งขันแบทเทิ่ลระดับเทพ !

Asura Online เปิดศักราชความมันส์ของเกมแห่งตำนาน กับการแข่งขัน King of Asura Online เพื่อชิงความเป็นหนึ่ง สำหรับปีนี้เปิดการแข่งขันแบ่งเป็น 3 สาย พร้อมของรางวัลสูงสุด 1,000,000 โซล

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ได้มีการจัดการแข่งขันออกเป็น 3 สาย นั่นก็คือ สาย A, สาย B และสาย C โดยรายละเอียดของแต่ละสายจะแบ่งออกเป็นดังนี้

สาย A

การแข่งขัน จะเป็นแบบ 4 ตัวละคร ของเซิร์ฟเวอร์ วุ้นสวรรค์ โดยจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนน 1 vs 1 พรีเมี่ยม(Alt+D) อันดับ 1 -4 ของเซิร์ฟเวอร์ วุ้นสวรรค์ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนสาย A เข้าไปแข่งในรอบเก็บคะแนน

สาย B

การแข่งขัน จะเป็นแบบ 4 ตัวละคร ของเซิร์ฟเวอร์ วุ้นใต้พิภพ โดยจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนน 1 vs 1 พรีเมี่ยม(Alt+D) อันดับ 1 -4 ของเซิร์ฟเวอร์ วุ้นใต้พิภพ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนสาย B เข้าไปแข่งในรอบเก็บคะแนน

สาย C

การแข่งขัน จะเป็นแบบ 4 ตัวละคร ของเซิร์ฟเวอร์ วุ้นหน้าหนังสือ โดยจะเลือกจากผู้ที่มีคะแนน 1 vs 1 พรีเมี่ยม(Alt+D) อันดับ 1 -4 ของเซิร์ฟเวอร์ วุ้นหน้าหนังสือ เพื่อที่จะเป็นตัวแทนสาย C เข้าไปแข่งในรอบเก็บคะแนน


-= รอบเก็บคะแนน =-‘

สาย A Vs B = ?

สาย A Vs C = ?

สาย B Vs C = ?

-= ของรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน King of Asura Online =-

อันดับที่ 1 : 1,000,000 โซล

อันดับที่ 2 : 700,000 โซล

อันดับที่ 3 : 300,000 โซล

รางวัลเซิร์ฟเวอร์ : ที่ชนะจะได้คูณเซิร์ฟเวอร์ Exp, Exp ดวงวิญญาณ 200% 1 สัปดาห์

หมายเหตุ : คะแนนจะเริ่มเก็บช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2558
หมายเหตุ 2 : ระบบจะจัดแข่ง 1vs1 พรีเมี่ยมในทุกวันเสาร์ของเดือนกรกฎาคม ช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น.
หมายเหตุ 3 : การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด