ระบบคะแนนเกียรติยศ

วันนี้ทีมงานจะมาอธิบายการคิดคะแนนเกียรติยศ คะแนนเกียรติยศ คือ อันดับของเซิร์ฟเวอร์และอันดับเพื่อน
ให้เข้าใจกันง่ายนะค่ะ ผู้เล่นอาจจะสงสัยว่าทำไมเล่นเยอะมากแต่ได้คะแนนเกียรติยศน้อยจัง คะแนนขึ้นยากจัง
งั้นมาดูขั้นตอนการคิดคะแนนเพื่อไขข้อข้องใจกันนะค่ะ

ความหมายของคะแนนเกียรติยศ

คะแนนเกียรติยศ คือ อันดับของเซิร์ฟเวอร์
คะแนนเกียรติยศนั้นจะ (บวก) + / – (ลบ) ตาม “Cookie” ที่เราเล่นได้
แต่“คะแนนเกียรติยศ”ที่แสดงใน “จัดอันดับเพื่อน”จะ คิดจาก ล่าสุด 2 อาทิตย์ ถ้าไม่ได้เล่นเลย 2 อาทิตย์ คะแนนที่อยู่ใน “อันดับเพื่อน”
จะถูก “Reset”เป็น 0 แต่ถ้า“คะแนนเกียรติยศ”หลักๆ เรา (บวก) + / – (ลบ) ตาม “Cookie” ที่เล่น ได้

คะแนนเกียรติยศได้มายังไง

ผู้เล่นอาจสงสัยว่า “คะแนนเกียรติยศ”จะได้มันยังไง
“คะแนนเกียรติยศ”จะเพิ่มตาม“Cookie”ที่เราเล่นได้เช่น
– ถ้าเล่นได้ 1,000Cookieเราก็จะได้“คะแนนเกียรติยศ”1,000 คะแนน
– ถ้าเล่นแล้วเสีย ก็จะถูกลบตามจำนวน Cookieที่เราเสียไป เช่น
เรามี 1,000 คะแนนเกียรติยศ แต่เราเล่นเสียไป 500 Cookieคะแนนเกียรติยศที่เรามีก็จะเหลือ 500 คะแนน
หมายเหตุ : แต่คะแนนเกียรติยศจะไม่มีการติดลบ

และ “คะแนนเกียรติยศ”ที่นำมาแข่งขันกับเพื่อน จะเป็น“คะแนนเกียรติยศ”ล่าสุด 2 อาทิตย์
***แต่ “คะแนนเกียรติยศ”จะได้จากที่เราเล่นกับผู้เล่นคนอื่นเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับบอทได้***