กิจกรรม : ลอยกระทงเซาท์เทิร์นไชร์ประจำปี 2557

สถานที่กิจกรรม : หมู่บ้านเซาร์เทิร์นไชน์(southern_shire/town)
ระยะเวลากิจกรรม : 5 พฤศจิกายน 2557 – 3 ธันวาคม 2557

กระทงเซาท์เทิร์นไชร์ สามารถหาได้จากมอนสเตอร์ประเภทพืช ดังนี้
– หน่อ, ไผ่, ฟังก์กี้, ไผ่เดือด, ฟังก์กัซ, แมนเดรก, ลิลลี่, ภูติพฤกษา, ฟังก์กูล, ไผ่แก่, สุภาพบุรุษบองโก้, สปอรอฟฟี่, หัวหอมยักษ์, ฟังก์ซ่า

รายการรางวัลที่สุ่มได้จากการลอยกระทงเซาท์เทิร์นไชร์
– ยาฟื้นฟู HP ชั้นดี 1 ชิ้น
– ยาฟื้นฟู MP ชั้นดี 1 ชิ้น
– ยาฟื้นฟู HP & MP ชั้นดี 1 ชิ้น
– หนูอยากแต่งร้านเบอร์ 1(รุ่นแผงลอย) 1 ชิ้น
– หนูอยากแต่งร้านเบอร์ 2(รุ่นแผงลอย) 1 ชิ้น
– หนูอยากแต่งร้านเบอร์ 3(รุ่นแผงลอย) 1 ชิ้น
– หนูอยากแต่งร้านเบอร์ 1(รุ่นมอนสเตอร์) 1 ชิ้น
– หนูอยากแต่งร้านเบอร์ 2(รุ่นมอนสเตอร์) 1 ชิ้น
– หนูอยากแต่งร้านเบอร์ 3(รุ่นมอนสเตอร์) 1 ชิ้น
– เหรียญกิจกรรมรูปสุนัข (ประจำเดือนพฤศจิยน) 5 ชิ้น
– ยาเพิ่ม HP ชั้นดี 1 ชิ้น
– เหรียญกิจกรรมรูปสุนัข (ประจำเดือนพฤศจิยน) 10 ชิ้น
– ยาเพิ่ม EXP 200 (LV42 up) มินิ 1 ชิ้น
– ยาเรียนรู้เร็วจัด(ผู้เฒ่า เฉพาะช่วงเทศกาล) 1 ชิ้น
– ขนมตะโก้จำแลงคู่หู (วุ้นน้อยนพมาศ) 1 ชิ้น