กิจกรรม ต้อนรับคนเทพ กลับมาเทพ กับไอเทมสุดเมพ!!!

กิจกรรม ต้อนรับคนเทพ กลับมาเทพ กับไอเทมสุดเมพ!!!
พร้อมส่งความสุขให้เพื่อนๆ ตลอดเดือนตุลาคม

 

ระยะเวลากิจกรรม : 15 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557
เซิร์ฟเวอร์ที่เข้าร่วม : สวรรค์, ใต้พิภพ และ หน้าหนังสือ

เงื่อนไขดังนี้

1. นักรบล้านปี
ภายในไอดีนั้น ต้องมีตัวละครเลเวล 70 ขึ้นไป หรือ มีตัวละครที่จุติอย่างน้อย 1 ครั้ง และไม่ได้เข้าเล่นมาแล้ว มากกว่า 3 เดือนขึ้นไป
รับไอเทม
– กล่องคาถาพาไปหาเพื่อน(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– กล่องเพิ่มพลังฮึดสู้(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– กล่องยาเพิ่มกล้ามเนื้อขา(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– ยาเรียนรู้เร็วจัด(ผู้เฒ่า ขายเฉพาะช่วงเทศกาล) 5 ขวด
– ยาเพิ่ม EXP 400 (LV42 up ) 3 ขวด
– ยาเพิ่ม EXP 500 (LV42 up ) 1 ขวด

2. นักรบร้อยปี
ในไอดีนั้นมีตัวละครเลเวล 70 ขึ้นไป หรือ มีตัวละครที่จุติอย่างน้อย 1 ครั้ง และไม่ได้เข้าเล่นมาแล้ว ตั้งแต่ 1-3 เดือน
รับไอเทม
– กล่องคาถาพาไปหาเพื่อน(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– กล่องเพิ่มพลังฮึดสู้(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– กล่องยาเพิ่มกล้ามเนื้อขา(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– ยาเรียนรู้เร็วจัด(ผู้เฒ่า ขายเฉพาะช่วงเทศกาล) 3 ขวด
– ยาเพิ่ม EXP 400 (LV42 up ) 2 ขวด
– ยาเพิ่ม EXP 500 (LV42 up ) 1 ขวด

3. นักรบร่วมสมัย
สร้างไอดีใหม่ หรือ เข้าเล่นเกมภายในช่วงเดือนตุลาคม
รับไอเทม
– กล่องคาถาพาไปหาเพื่อน(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– กล่องเพิ่มพลังฮึดสู้(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– กล่องยาเพิ่มกล้ามเนื้อขา(สำหรับเช่า 30 วัน) 1 ชิ้น
– ยาเรียนรู้เร็วจัด(ผู้เฒ่า ขายเฉพาะช่วงเทศกาล) 3 ขวด
– ยาเพิ่ม EXP 400 (LV42 up ) 1 ขวด
– ยาเพิ่ม EXP 500 (LV42 up ) 1 ขวด

ปุ่มร่วมกิจกรรม

หมายเหตุ
– ไอเทมทุกชิ้น (จากกิจกรรม) ทั้งหมดจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
– ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ่นสุด