ประกาศเลื่อน! ปิดให้บริการ call center GAMEINDY

เนื่องจากสถานการณ์การบ้านเมืองไม่ปกติ ทางทีมงานจึงขอประกาศ ปิดให้บริการ call center GAMEINDY ก่อนเวลาทำการ จากเวลา 21.00 น. เลื่อนเป็นเวลา 20.00 น.
แต่ผู้เล่นยังสามารถแจ้งปัญหาเข้ามาหาทีมงานผ่านช่องทางนี้ได้ครับ
https://support.gameindy.com
และ จะใช้เวลา 20.00 น. จนกว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะกลับสู่ปกติ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอบคุณครับ