ประกาศ ! ทางบริษัท MOL จะทำการปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน

ประกาศ : เนื่องจาก ทางบริษัท MOL จะทำการปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 05.00 น. – 06.00 น. [ตี 5 – 6 โมงเช้า]

รบกวนผู้เล่นช่วยหลีกเลี่ยงการเติมเงินในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ ซึ่งส่งผลทำให้ไม่สามารถเติมเงินผ่านระบบ 1-2-call หรือตามเว็ป ดังกล่าว

www.mol.com
www.zest.co.th
www.easytopup.in.th

จึงขอประกาศให้เพื่อน ๆ ชาว GAMEINDY ทราบโดยทั่วกันครับ