คนทรง!! ผู้สถิตวิญญาณร้าย

เผ่าอสุราคืออะไร ? เป็นเผ่าที่มีพลังโจมตีเวทย์และกายภาพสูงเป็นพิเศษ แถมมีพลังชีวิตที่สูงกว่ามนุษย์ แต่อาจจะมีความคล่องตัวที่เชื่องช้ากว่าเผ่ามนุษย์จึงทำให้เผ่าอสุรา เป็นที่น่าสนใจ แถมยังมีสายอาชีพที่มีความโดนเด่นอีกมากมาย เช่น นับรบและผู้ใช้มนตรา ซึ่งอาชีพนักรบนั้นจะแบ่งแยกได้อีก 2 สาย คือ ขุนศึกและจ้าวสังเวียน จะมีพลังโจมตีทางกายภาพเป็นเลิศ และสามารถโจมตีเผ่ามนุษย์บางอาชีพให้สิ้นลมหายใจได้ในคราวเดียว ส่วนอีกสายอาชีพที่ไม่แพ้กันคือ ผู้ใช้มนตรา จะแบ่งแยกได้ 2 สายเช่นกัน คือ นักพยากรณ์และผู้สื่อวิญญาณ ซึ่งพลังโจมตีหลักส่วนมากจะเป็นเวทย์มน และมีจุดเด่นคือ ใช้ผลึกวิญญาณมาเสริมพลังเวทย์ ซึ่งมีพลังโจมตีเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง เป็นต้น ส่วนอีกอาชีพหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือ คนทรง